Waarom Discovery Bible Study werkt?

Waarom Discovery Bible Study werkt?
Toen ik in 2010 voor het eerst hoorde over Discovery Bible Study dacht ik 'weer een methode'. En eerlijk gezegd leek het me een beetje kinderachtig.
Maar ik heb me bekeerd en dat kwam omdat we er voorzichtig mee zijn gaan werken en de impact boven verwachting is. Hieronder vier redenen waarom ik geloof waarom Discovery Bible Study zo goed werkt.
 

1. Zelf ontdekken

In onze maatschappij nemen we niet alles meer aan. We willen dingen zelf ontdekken. Ook op school moet je veel zelf uitzoeken om tot antwoorden te komen. In de kerk zijn we erg gewend om andere te onderwijzen; het begint al op de zondagschool, later op de tienerclub en de meeste kerken hebben een preek waarin onderwezen wordt. Maar is dit wel zo effectief als mensen buiten de kerk veel dingen zelf onderzoeken en ontdekken? Als je zelf iets ontdekt zit het veel dieper in je dan als je het iemand ´hebt horen zeggen'. Jezus onderwees, maar Hij stelde ook veel vragen, omdat Hij wilde dat mensen zelf op zoek gingen naar antwoorden.
Daarom is het zo goed om mensen zelf te laten ontdekken wie Jezus is en wat God in Zijn Woord zegt.
 

2. Toepassing

Jezus zegt in Matteus 17, doormiddel van het voorbeeld van een huis op zand of rots gebouw, dat als we een sterk in het leven willen staan, we Gods Woord moeten kennen én toepassen. Het verschil tussen een zwake christen en een sterk is of hij wat hij in het Woord leest toepast of niet. Jakobus zegt als we Gods Woord horen, maar er niets mee doen, dat we onszelf dan misleiden.
Het laatste onderdeel van een Discovery Bible Study is altijd toepassing. Met een vraag als bijvoorbeeld: Wat ga je doen met wat je vandaag geleerd hebt? Deze vraag moet concreet beantwoord worden, zodat je de volgende bijeenkomst elkaar kan vragen: Hoe het gegaan met wat je wilde doen?
 

3. Dankbaarheid

Er is op dit moment een soort dagboekje in het bedrijfsleven met de naam ´The five minute Journal' wat erg populair is, om effectiever te werken. De eerste vraag die dagelijks wordt gesteld is 'Waar ben je dankbaar voor?' Ik vindt dat interessant, want ik zie dat het bedrijfsleven principes uit Gods Koninkrijk ontdekt en ze gaat gebruiken.
Dankbaarheid is enorm belangrijk en werkt. Ook al zit iemand diep in de shit er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Een discovery bible study begint altijd met de vraag: Waar ben je dankbaar voor? 
 

4. Accountability

Om iets voor elkaar te krijgen, hebben we vaak andere nodig. Als we tegen andere mensen zeggen dat we iets doen, is er een veel grotere kans dat we dit ook echt gaan doen, dan wanneer we dit niet uitspreken naar andere. Als mensen zijn we vaak slap en hebben we te weinig discipline om te doen wat we moeten doen. Daarom hebben we elkaar nodig; we hebben mensen om ons heen nodig die we vertrouwen en die in liefde ons bevragen of we doen wat we ons voorgenomen hadden. Een vraag in een discovery bible study is altijd: Wat heb je gedaan met wat je de vorige keer geleerd hebt?