Gods verhaal uitleggen met de drie cirkels

Gods verhaal uitleggen met de drie cirkels

1. Teken de eerste cirkel, links boven.
In het begin maakte God een perfecte wereld. Mensen leefden in vrede met elkaar; ze hadden alles wat ze nodig hadden en ze had een diepe relatie met God. Dit was Gods ontwerp. Er was een perfect plan voor alle aspecten van ons leven: Een plan voor onze relaties met elkaar en onze relatie met God. Een plan voor onze gezondheid, een plan voor ons werk, een plan voor onze financiën etc.

 

2. Teken de tweede cirkel, rechts van de eerste.

Maar wat zie je als je kijkt naar onze wereld? Wat zie je als je de tv aanzet?

Oorlog. Mensen die elkaar vermoorden. Armoede. Ziekte. Relaties die kapot gaan. Onze wereld is niet zoals God die bedacht had. Onze wereld is kapot, we leven in een gebroken wereld.

En dat vinden we niet fijn. We proberen allerlei dingen om aan deze gebrokenheid te ontsnappen of om de gebrokenheid op te lossen.

 

3. Teken bij elk van de volgende voorbeelden een slingerend lijntje de cirkel uit.

Sommige gaan aan de drugs of drinken teveel om zich beter te voelen, al was het maar voor een tijdje. Andere mensen denken dat de perfecte partner alles beter zal te maken. Sommige mensen proberen om de gebroken wereld op te lossen door goede dingen te doen en anderen hopen dat ze zich beter voelen als ze naar de kerk gaan, gebeden zeggen of een kaarsje branden. Maar, ondanks dat deze dingen goed zijn, ze kunnen het probleem van de gebrokenheid niet oplossen, omdat niet aan het grootste probleem wordt gewerkt.

Dat probleem is dat we allemaal dachten dat we ons leven en onze wereld zonder God konden leven. Dus keerde we ons van God af en deden wat we zelf wilden doen. Afkeren van God, is wat de Bijbel zonde noemt.

Teken een pijl van de eerste naar de twee cirkel en zet er het woord “zonde” boven.

 

4. Teken in de cirkel midden onder de twee eerste cirkels.

Gelukkig houdt God van de wereld, dus hij kwam met een plan; God’s stuurde Zijn eigen zoon, een deel van zichzelf, Jezus naar de aarde.

 

5. Teken in de cirkel een pijl naar beneden.

Hij leefde een perfect leven, zonder zonden, dus zonder de gebrokenheid. En in plaats van ons te straffen voor wat we deden, strafte God Jezus door hem aan een kruis te laten sterven. Dus in plaats van ons.

 

5. Teken in de cirkel een kruis.

Maar na drie dagen kwam Jezus weer tot leven en liet daarmee zien dat hij alle macht had, zelfs over de dood.

 

6. Teken in de cirkel een pijl omhoog.

Het kennen van deze boodschap is goed, maar het is niet genoeg. We moeten er iet mee doen!

 

7. Teken een pijl van de tweede naar de derde cirkel.

We moeten twee dingen doen: Ons omkeren, van een leven zonder God, naar een leven met God.

 

8. Schrijf het woord 'omkeren' boven de pijl.

En we moeten geloven. Geloven dat Jezus van God komt, dat hij stierf voor onze zonden, en dat Hij nu leeft.

 

9. Schrijf het woord 'geloven' onder de pijl.

Als we dit doen, gebeurd er iets heel bijzonders.

 

10.Teken een pijl van de derde naar de eerste cirkel.

Onze zonden worden vergeven en we worden hersteld.

 

11. Schrijf boven de pijl het woord 'herstel'.

En we krijgen een doel in ons leven;andere mensen ook van de gebrokenheid terug brengen naar Gods plan!

 

12. Schrijf het woord 'doel' onder de pijl.

 

Stel direct deze vragen:

  1. Waar ben je op deze tekening?

  2. Waar zal je willen zijn zijn?

  3. Wat weerhoud je er van om deze stap te nemen?

 

Als iemand de stap wil nemen, laat hem dit dan persoonlijk tegen God vertellen. Als hij dat lastig vindt, help hem dan.

Als iemand nog bezwaren heeft, ga dan weer verder met het samen lezen van verhalen over Jezus, zodat hij beter leert wie Jezus is en het vertrouwen in Jezus groeit.