Discovery Bible Study sets

Discovery Bible Study sets
Hier vindt je een paar Discovery Bible Study sets:
 

Voor zoekers - set 1

1. De vrouw die huilde aan Jezus' voeten (Lukas 7:36-50).
2. Geaccepteerd door God (Lukas 18:9-17).
3. Een gat in het dak (Lukas 5:17-26).
4. Twee verloren zonen (Lukas 15:11-32).
5. Dood en vergeving (Markus 15-16-39).
6. Nieuw leven en een nieuw doel (Matteus 28:1–20).
7. Welke grond ben jij? (Markus 4:1-20).
 

Voor zoekers - set 2 - Hoop

1. Hoop voor zondaars (Lukas 18:9-14).
2. Hoop voor de armen (Lukas 12:13-34).
3. Hoop voor de wegloper (Lukas 15:11-32).
4. Hoop voor de verlorenen (Lukas 19:1-10).
5. Hoop voor de rouwende (Johannes 11:1-44).
6. Hoop voor de zoeker (Johannes 3:1-21).
 

Voor zoekers - Wonderen van Jezus

1. Water in wijn (Johannes 2:1-12).
2. Genezing van de zoon (Johannes 4:46-54).
3. Genezing van de verlamde (Johannes 5:1-17).
4. Voedsel voor de vijfduizend (Johannes 6:1-14).
5. Lopen op water (Johannes 6:15-25).
6. Genezing van de blind geborenen (Johannes 9:1-41).
7. Lazarus opgewekt uit de dood (John 11:1-46).
 

Voor volgelingen - De 7 opdrachten van Jezus

1. Keer om, Geloof, ontvang de Heilige Geest (Markus 1:15, Lukas 19:1-10, Hand 2:38-41).
2. Laat je dopen (Matteus 28:19, Handelingen 8:26-39).
3. Bid (Matteus 6:9-13, Matteus 6:5-15).
4. Ga...maak discipelen (Matteus 28:19-20, Johannes 4:4-42).
5. Liefhebben (Matteus 22:37-39, Lukas 10:25-37).
6. Jezus' maaltijd (Lukas 22:19-20, Lukas 22:7-20).
7. Geven (Lukas 6:38, Markus 12:41-44).